De overheid, uw betrouwbare partner?

Niels Bruinius
Door Niels Bruinius op 13 februari 2018 09:00

De overheid, uw betrouwbare partner?

Een overheid die betrouwbaar is, dat wil iedereen. De overheid ís toch ook betrouwbaar? We hebben toch een grondwet waarin dat geregeld is? Er zijn toch toezichthouders? Waarom is dit dan een punt? Wat is het probleem?

De overheid, voor zover je van dé overheid kunt spreken, is in ons land meestal welwillend. Maar niet altijd deskundig, capabel of flexibel. Het belang van de verschillende overheden hoeft niet altijd jouw belang te zijn. Dat verschil kan resulteren in een (juridische) strijd, die vaak in het voordeel van het overheidsorgaan wordt beslist. Vaak resulterend in een gevoel van het klopt wel, maar het deugt niet.

In de grondwet staat onder andere dat er geen rechtsongelijkheid mag zijn en dat de overheid niet willekeurig mag optreden. Toch kan dit voorkomen zonder dat de burger daar tegen is beschermd. Vaak als dossiers complex zijn en lang lopen kunnen er schrijnende situaties ontstaan. Dit hebben we gezien in het revindicatiedossier dat onlangs een nieuw, hopelijk definitief zicht op een goede afloop heeft gekregen.

Het komt ook voor dat door personeelstekort of gebrek aan expertise bij het bevoegd gezag mensen met mooie plannen en initiatieven terechtkomen in stroperige procedures die als doel hebben tijd te rekken en motivatie bij de betrokkene te doen afnemen, puur omdat men niet weet wat men met een plan aan moet of, als men dat wel weet, hoe een en ander te faciliteren. Dit is uiterst fnuikend voor de toekomst van onze gemeente!

Wat wil de ChristenUnie?

De ChristenUnie staat voor een betrouwbare overheid. Dat is een overheid die zich aan de grondwet houdt, haar besluiten zorgvuldig neemt en terdege motiveert, die al haar burgers in gelijke gevallen gelijk behandeld, deskundig opereert, het algemeen belang bewaakt, haar fouten durft toe te geven, zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Kortom een overheid waar de burger op kan vertrouwen.

Excessen, waarin burgers tot juridische strijd worden gedwongen door onkunde of onvermogen van de kant van de overheid mogen niet meer voorkomen. De overheid moet altijd de bereidheid tonen met burgers in gesprek te gaan, ook in moeilijke of zelfs zeer moeilijke gevallen.

De ChristenUnie zet in op voldoende expertise op lokaal niveau, de overheid moet deskundig zijn op de terreinen waarover zij besluiten neemt. Ontbreekt die expertise, dan wordt hulp van deskundigen van buitenaf ingeroepen om tot een goed oordeel te komen.

De overheid dient burgers te faciliteren in hun plannen, uiteraard met inachtname van het algemeen belang. Als burgers initiatieven willen ontwikkelen binnen de gemeente moeten de mogelijkheden voor zulke initiatieven worden onderzocht, ongeacht het uiteindelijke oordeel. Mensen moeten een eerlijke kans krijgen om te zien of hun idee binnen de gemeente past en kans van slagen heeft.

Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk dat burgers weten waar ze aan toe zijn bij de gemeente. Dat houdt in dat de gemeente in begrijpelijk Nederlands communiceert en haar overwegingen toelicht. Dat werkt tweeledig, mensen begrijpen wat er gebeurt en er wordt begrip gewekt voor het ingenomen standpunt. De overheid is er voor ons allemaal en zou dat ook uit moeten stralen. De ChristenUnie staat voor behoorlijk bestuur.

Niels Bruinius is kandidaat nummer 2 op onze lijst. 
Reageren? Stuur een mail naar niels.bruinius@wijdemeren.christenunie.nl 

Deel dit bericht