Een wassen neus

42325054_2229686120597539_3307092657204887552_o
Portret Esther Kaper - lijsttrekker ChristenUnie Wijdemeren 2017-2018
Door Esther Kaper op 21 september 2018 15:34

Een wassen neus

De meerderheid van de gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met het verzoek van wethouder Joost Boermans (D66) om 50.000 euro uit de algemene reserve te gebruiken om ‘het proces om (in 2028) te komen tot één gemeente Gooi- en Vecht te ondersteunen’.

Sandra van Rijkom (PvdA-GroenLinks) vroeg wethouder Joost Boermans naar het draagvlak in de regio voor dit Wijdemeerse idee, maar de wethouder kon daar geen antwoord op geven en stelde voor de kranten in de gaten te houden. Blijkbaar is er geen regionale afstemming geweest en acteert het Wijdemeerse college alleen. Dat maakt de vrijgemaakte 50.000 euro tot een wassen neus.

Bovendien schrijft de Provincie op 4 september geen heil te zien in het Wijdemeerse voorstel om de fusie met Hilversum over te slaan. De fusie met Hilversum gaat door en wij als ChristenUnie Wijdemeren zijn daar voorstander van.

Het geeft ons de kans een brede financiële, administratieve en dienstverlenende basis op te bouwen. En die stevige basis is wat ons betreft een absolute vereiste om de totaalfusie naar één gemeente in de toekomst succesvol te laten zijn.

Ironisch was dan ook dat wethouder Jan Klink (VVD) Hilversum enkele minuten later plots een ‘goede buur’ noemde. Hilversum is namelijk als enige gemeente in de regio bereid Wijdemeren als gastheer te ondersteunen met de financiële administratie, iets dat Wijdemeren niet op eigen kracht kan.

Zo langzamerhand rijst bij ons de vraag: in wiens belang houdt het college de fusie met Hilversum tegen, nu het college wel toewerkt naar één regionale fusie over tien jaar? Geloven ze werkelijk dat we het als gemeente Wijdemeren nog tien jaar kunnen uitzingen, zonder life support van onze ‘goede buur’? Daar zal de nu toegezegde 50.000 euro niets aan veranderen.

Namens ChristenUnie Wijdemeren,

Esther Kaper
Niels Bruinius

Reageren: esther.kaper@wijdemeren.christenunie.nl

Deel dit bericht