Een staande ovatie

congres1.png
Niels Bruinius
Door Niels Bruinius op 28 november 2018 20:23

Een staande ovatie

Het 38e partijcongres van de ChristenUnie vond op zaterdag 24 november plaats in Zwolle. Er was plaats voor 650 leden in de zaal en elke plaats was vergeven. 

's Ochtends was er de mogelijkheid verschillende deelsessies bij te wonen, onder andere over de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen en over de nieuwste publicatie van het Wetenschappelijk Instituut: 'Gezinskapitaal'. Ook werden er een aantal moties voorbesproken die ‘s middags als hamerstuk zouden worden aangenomen.

Voor het middagmaal waren er diverse gesprekken met bewindslieden: Gert-Jan Segers, Arie Slob en Carola Schouten kwamen aan het woord.

Ook was er een gesprek op de bank (een vast onderdeel van de congressen) tussen Kim Putters van het SCP, Jacco Vonhoff van MKB Nederland en Gert-Jan Segers over arbeidsparticipatie; mensen die niet profiteren van internationalisering en door wie de instroom van migranten als bedreigend wordt ervaren. Vonhoff muntte de term 'de basis' van de arbeidsmarkt, die houden we er in.

Een hoogtepunt was de aanwezigheid van Saiful Malook, de advocaat van Asia Bibi. Hij, zelf moslim, heeft Asia Bibi, een christen, met gevaar voor eigen leven in Pakistan verdedigd in een blasfemiezaak. Hij zei daarover:

I’ve defended Asia Bibi because she was defenseless, and as a lawyer and a Muslim I am called to help those who have no voice. 

Gertjan Segers sprak hem toe en bedankte hem namens het hele congres voor zijn dapperheid en noemde hem een echte held. De heer Malook kreeg een staande ovatie. 

Bisschop de Korte van het Bisdom ’s Herthogenbosch hield de overdenking en sprak het gebed uit.

‘s Middags kwamen de ingediende moties ter sprake. Ook stond de nieuwe beginselverklaring op het programma, evenals de amendementen die daarop waren ingediend.

De eerste motie was de motie ‘Moratorium uitzet in Nederland gewortelde kinderen’ die door ruim 140 ondertekenaars werd ingediend, een historisch aantal. Deze motie beoogt een uitzetstop voor kinderen die aanspraak maken op het kinderpardon tot het onderzoek daarnaar is afgerond door de staatssecretaris. Onze eigen Esther Kaper heeft deze motie in het congres verdedigd. De motie werd met overgrote meerderheid aangenomen. 

De beginselverklaring is eveneens door het congres aangenomen, de ingediende amendementen daarop zijn allen verworpen.

Ook het amendement dat onze Walter Brands indiende om het homohuwelijk expliciet te benoemen heeft het niet gehaald, al is de discussie binnen de partij zeker op gang gekomen. Het moet benoemd dat er een zekere beweging gaande is op dit vlak. Waar in 2002 de ChristenUnie de wet op de openstelling van het huwelijk nog wilde terugdraaien waren nu 117 stemmers voor het amendement en onthielden 73 leden zich van stemming.

We blikken terug op een bijzonder congres waar genoemde leden een glansrol hebben vervuld.

Niels Bruinius

Deel dit bericht